Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vật liệu kỹ thuật nhiệt
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên  Đại Học Đà Nẵng
[2]Đồ án Lò hơi
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên  Đại học Đà Nẵng
[3]Lò hơi
Ngành: Nhiệt
 2010 Sinh viên, Học sinh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Cao đẳng Công nghệ- Đại học Đà Nẵng
[4]Nhiệt kỹ thuật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Sinh viên  Trường CĐCN
[5]Nhiệt động học kỹ thuật
Ngành: Các ngành KHKT khác
  Sinh viên  Trường CĐCN
[6]Truyền nhiệt
Ngành: Các ngành KHKT khác
  Sinh viên  CĐCN
[7]Máy và thiết bị lạnh
Ngành: Các ngành KHKT khác
  Sinh viên  CĐCN
[8]An toàn lao động
Ngành: Các ngành KHKT khác
  Sinh viên, học sinh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 CĐCN
[9]Chuyên đề lạnh
Ngành: Các ngành KHKT khác
  SInh viên, học sinh  CĐCN
[10]Đồ án lạnh
Ngành: Các ngành KHKT khác
  Sinh viên  CĐCN
[11]Kỹ thuật An toàn sử dụng lò hơi và thiết bị chịu áp lực
Ngành: Các ngành KHKT khác
  Công nhân, sinh viên, học sinh, kỹ thuật viên  CĐCN, các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp
[12]Nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng
Ngành: Các ngành KHKT khác
  Các chủ cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng,LPG
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 CĐCN, Sở công thương
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn