Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,200,371

 NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MÁY LẠNH NHỜ HIỆU ỨNG XOÁY ĐỂ SẢN XUẤT NƯỚC LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN; Số: 11(96)-2015;Từ->đến trang: 120-123;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong thực tế hiện nay, các nguồn khí nén, khí thải dư thừa từ các xí nghiệp, nhà máy không được sử dụng lại là khá lãng phí vì phát tán ra môi trường tự nhiên. Cho nên việc sử dụng máy lạnh bằng hiệu ứng xoáy từ việc tận dụng nguồn khí thải dư thừa vừa tiết kiệm được điện năng, vừa góp phần giải quyết vấn đề về môi trường, giảm chi phí sản xuất. Bên cạnh đó, việc dùng máy lạnh bằng hiệu ứng xoáy ở trên để sản xuất nước lạnh, cung cấp nguồn nước uống mát lạnh phục vụ cho công nhân trong xí nghiệp, nhà máy, hoặc ứng dụng để làm điều hoà không khí, cung cấp nguồn không khí mát mẻ cho môi trường làm việc tại các khu vực sản xuất của nhà máy, xí nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả lao động của công nhân. Hơn nữa, việc nghiên cứu của tác giả cũng tạo thêm được một mô hình máy lạnh thực tế để phục vụ tốt hơn cho quá trình giảng dạy sinh viên chuyên ngành Nhiệt lạnh trong nhà trường.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
In fact, today, the compressed air supply, exhaust the excess from the enterprises, the factory is not used again, it will be quite wasteful since dispersed into the natural environment. So, using refrigeration by vortex effect from the utilization of excess emission sources while also saving energy, and contribute to solving environmental problems, reduce production costs. Besides, using refrigeration by vortex effect above to produce cold water, provide cool drinking water served to workers in factories, enterprises, or applied to product air conditioners, supply cool air to the working environment in the area of ​​plant production, enterprises, contribute to improving labor efficiency of workers. Moreover, the study's authors also create a realistic model with refrigeration to better serve in the teaching for specialized students field of heat and refrigeration in the colleges.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn