Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,447,842

 Tận dụng nhiệt thải từ máy điều hòa không khí để gia nhiệt nước nóng nhằm tiết kiệm năng lượng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc*, Nguyễn Công Vinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(98).2016;Từ->đến trang: 54;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Từ trước đến nay, đa phần lượng nhiệt thừa từ các dàn ngưng tụ của máy điều không khí cục bộ sử dụng trong các hộ gia đình đều thải ra môi trường, với một nguồn nhiệt lượng lớn thải ra môi trường như vậy rất là lãng phí. Trong khi nhu cầu sử dụng nước nóng phục vụ cho sinh hoạt của con người như tắm rửa, nấu ăn, giặt giũ...lại khá lớn. Để tiết kiệm năng lượng, bài báo đưa ra một phương án thu hồi nhiệt thải từ các loại máy điều hòa không khí cục bộ để gia nhiệt cho nước nóng. Với quá trình nghiên cứu lý thuyết kết hợp với chế tạo mô hình thực nghiệm, hệ thống có thể đáp ứng đầy đủ lượng nước nóng phù hợp, phục vụ cho quá trình sinh hoạt của người dân mà không làm ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường của hệ thống máy điều hòa không khí.
ABSTRACT
Until now, most excess heat from condensing unit air conditioners used in local households are discharged into the environment.It is quite wasteful not to make use of such a large waste heat source in the environment while the demand for hot water for human activities such as bathing, cooking, washing... is quite large. To save energy, the paper offers a plan for waste heat recovery from other types of air conditioners to heat water locally. With the research process combined between theory and empirical model fabrication, the system can meet the demand for hot water to serve the people’s living activities without affecting the normal operation system of air conditioning.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn