Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,750,922

 Nghiên cứu thực nghiệm các tính năng ảnh hưởng đến hệ thống bơm nhiệt quá lạnh/quá nhiệt tự dùng nguồn nhiệt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Hồ Trần Anh Ngọc; ThS. Hoàng Thành Đạt
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN; Số: 9(118)-2017;Từ->đến trang: 35-39;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để nâng cao hiệu suất năng lượng của hệ thống điều hòa không khí nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm khí phát thải góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững là yếu tố hết sức quan trọng. Xây dựng một hệ thống để nghiên cứu thực nghiệm các tính năng ảnh hưởng đến hệ thống bơm nhiệt quá lạnh/quá nhiệt tự dùng nguồn nhiệt. Nghiên cứu những thay đổi ảnh hưởng đối với COP hệ thống bơm nhiệt sử dụng môi chất lạnh R32 với hệ thống lạnh nén hơi một cấp, kiểm chứng quá trình quá lạnh, quá nhiệt, các điều kiện, nhiệt độ môi chất đến thiết bị ngưng tụ, công suất của máy lạnh..., hệ số làm nóng COP tăng giảm tùy theo nhiệt độ bay hơi. Từ tính toán lý thuyết và được kiểm nghiệm bằng thực nghiệm hệ số làm lạnh COP và hệ số làm nóng COP của quá trình quá lạnh và quá nhiệt.
ABSTRACT
In order to improve the energy efficiency of air conditioning systems to save energy, reducing emissions, contributing to environmental protection and ensuring sustainable development is critical. Construct a system for empirical research of features that affect of sub-cooling/ superheating on the performance of heat pump system. Study the changes that affect the COP of the heat pump system using the R32 refrigerant with a single-stage compression refrigeration system that verifies the process of sub-cooling, overheating, conditions, and temperature of the refrigeration to condenser, capacity of air conditioner ..., COP heating coefficient increase decreases depending on evaporating temperature. From theoretical calculations and empirically tested COP cooling coefficient and COP heating coefficient of the process sub-cooling and overheating.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn