Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,198,436

 Tính toán phân tích quá trình quá lạnh đối với hệ thống lạnh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Hoàng Thành ĐạtTS. Hồ Trần Anh Ngọc
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN; Số: 11(120)-2017;Từ->đến trang: 28-31;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Môi chất ở trạng thái lỏng cao áp sau khi ra khỏi thiết bị ngưng tụ và trước khi vào hệ thống tiết lưu được làm lạnh giảm nhiệt độ gọi là quá trình quá lạnh. Độ chênh lệch nhiệt độ giữa hơi bão hòa cao áp với lỏng chưa sôi sau khi ngưng tụ tiếp tục được làm mát gọi là độ quá lạnh. Quá lạnh lỏng sau khi ngưng tụ nhằm làm giảm tổn thất trước van tiết lưu và tăng công suất lạnh, dẫn đến hệ số làm lạnh tăng. Với nội dung này, ta sử dụng định luật nhiệt động để tính toán lý thuyết, phân tích cụ thể cho trường hợp môi chất lạnh R134a với sự ảnh hưởng của độ quá lạnh đến công suất lạnh của hệ thống, hệ số làm lạnh COP, công tiêu tốn cho chu trình, các ảnh hưởng nhiệt độ bay hơi – nhiệt độ ngưng tụ đối với sự quá lạnh, từ kết quả tính toán đưa ra được các đồ thị so sánh.
ABSTRACT
The liquid is in high-pressure liquid state after exiting the condenser and before entering the cooled condenser the temperature is reduced to a very cold process. The difference between the saturated temperature and the extremely cold temperature of a high-pressure liquid is called the degree of cooling. Sub cooling after condensation to reduce throttling losses and increase chiller capacity, resulting in increased cooling coefficient. With this content, we use the law of thermodynamics for theoretical calculations, specifically analyzing the case of refrigerant R134a with influence of sub cooling to the refrigeration capacity, COP cooling coefficient, The cost of the cycle, the effects of evaporative temperature - the condensation temperature for the cold, from the results of the computation of comparable graphs.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn