Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,558,467

 Phân tích hiệu quả của mô hình thu hồi nhiệt thải từ động cơ lưỡng nhiên liệu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS.Phạm Minh Mận; TS. Hồ Trần Anh Ngọc; ThS. Nguyễn Lê Châu Thành
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN; Số: 11(120)-2017;Từ->đến trang: 63-66;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bộ thu hồi nhiệt từ khí thải của động cơ lưỡng nhiên liệu là một hệ thống trao đổi nhiệt. Bên trong bộ thu hồi nhiệt được thiết kế với nhiều lớp vẩy bố trí đều nhau, tạo góc lệch 60 độ để tập trung làm xoáy dòng khí thải cũng như có thể lưu trữ được lượng nhiệt lớn nhất nhằm tiết kiệm năng lượng. Kết quả phân tích sau khi thực hiện thí nghiệm từ bộ thu hồi nhiệt, rõ ràng thấy rằng quá trình thu hồi nhiệt thải chịu ảnh hưởng đáng kể từ nhiệt độ từ khí thải. Hiệu quả năng lượng nhiệt và khả năng truyền nhiệt trong toàn hệ thống trong quá trình gia nhiệt để lưu trữ có tính thực thế cao. Cuối cùng là theo tốc độ của động cơ và lưu lượng nước được điều khiển bên trong bộ thu hồi nhiệt ảnh hưởng đáng kể đến nhiệt lượng cũng như nhiệt độ chênh lệch của cả nước được gia nhiệt và nhiệt khí thải sau khi ra khỏi động cơ.
ABSTRACT
A waste- heat recovery model with a duel-fuels engine was a heat exchanger system. Inside the heat recovery, it is designed with multiple flaky layers that are arranged evenly with 60-degree angle to create the exhaust vortex flow as well as store the largest amount of heat for saving energy. The results of analysis obtained from the heat covery after carring out, it was clear that the storage process is significantly influenced by the exhaust air temperature. Perfomance thermal energy and heat transfer capability of the entire system in the heating process for hydrogen fuel storage has high efficiency. Finally, engine speed and water flow going inside the heat recovery greatly affect the heat rate gained as well as the temperature difference of water flow and exhaust gases.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn