Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,197,681

 ĐỊNH LƯỢNG VÀ PHÂN LOẠI BÁNH HẢI SẢN CHO CÔNG TY ĐÔNG LẠNH
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2018*; TS. Hồ Trần Anh Ngọc*; ThS. Ngô Tấn Thống
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 11(132).2018, Quyển 2;Từ->đến trang: 50;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ở bài báo này tác giả xây dựng hệ thống định lượng và phân loại bánh hải sản cho công ty đông lạnh trong đó sử dụng cảm biến loadcell. Khi có tải trọng hoặc lực tác động lên thân loadcell, thân loadcell bị biến dạng, làm thay đổi giá trị điện trở strain gauges. Chính sự thay đổi này dẫn tới sự thay đổi điện áp đầu ra và được sử dụng làm tín hiệu điều khiển để hệ thống thực hiện định lượng và phân loại bánh hải sản. Cảm biến loadcell sensor là một loại cảm biến lực, khi lực tác dụng lên một loadcell, loadcell sẽ chuyển đổi lực tác dụng thành tín hiệu điện. Loadcell là một khối kim loại đàn hồi, tùy theo loại và mục đích sử dụng mà thân loadcell được thiết kế có hình dạng đặc biệt khác nhau với các loại vật liệu kim loại khác nhau.
ABSTRACT
In this paper, the author develops a quantitative and qualitative system for frozen seafood using a load-cell sensor. When there is load or load on the load-cell body, the load-cell body is deformed, changing the resistance gauge strain gauges. This change leads to a change in the output voltage and is used as a control signal for the system to quantify and categorize seafood cakes. The load-cell sensor is a force sensor, when the force acting on a load-cell, the load-cell converts the force acting into an electrical signal. Load-cell is an elastic metal block, depending on the type and purpose of use. The load-cell body is specially shaped in different types of metal materials.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn