Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,325,988

 Đánh giá khả năng tỏa nhiệt khi ngưng của các môi chất lạnh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc, Võ Chí Chính
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 20-ĐHĐN;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày một số kết quả tính toán xác định hệ số tỏa nhiệt khi ngưng bên ngoài các ống trao đổi nhiệt của các môi chất lạnh. Các kết quả tính toán là cơ sở để thiết kế các thiết bị của các hệ thống lạnh, đặc biệt là các hệ thống lạnh sử dụng môi chất lạnh mới.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
This article introduces some calculative results of heat-exchange coefficient when condensing refrigeration agents. The results serves as a basis for designing equipment of refrigeration system, specially when new refrigeration agents are used.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn