Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,326,622

 Những giải pháp tối ưu để tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả kinh tế trong các hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa không khí dân dụng và công nghiệp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc
Nơi đăng: Bài báo kỷ niệm 45 năm thành lập trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐN.; Số: 2-CĐCN;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn