Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,558,147

 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ngưng tụ của môi chất
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc- Trường Cao đẳng Công nghệ- ĐHĐN Võ Chí Chính- Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 42;Từ->đến trang: 50-57;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo đề cập đến việc tìm hiểu quá trình ngưng tụ của môi chất xảy ra ở các thiết bị trao đổi nhiệt thông qua việc nghiên cứu chuyển động của dòng môi chất hai pha khi xảy ra quá trình trao đổi nhiệt. Nghiên cứu các quá trình toả nhiệt khi ngưng màng của hơi lúc dòng chảy chuyển động ở trong các ống đặt nằm ngang, ống thẳng đứng và chùm ống nằm ngang, đưa ra các phương pháp để tính toán trao đổi nhiệt trong các quá trình ngưng tụ. Ngoài ra, bài báo còn nghiên cứu các yếu tổ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi nhiệt khi ngưng để từ đó đưa ra các lựa chọn, các biện pháp cần thiết trong việc tính toán, thiết kế áp dụng cho các thiết bị trao đổi nhiệt khi ngưng tụ.
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT

The article refers to the learning process of the vaporous condensation occurs in the heat exchanger equipments through the study of the motion of the second phase vaporousness occurs when the heat exchange process. To study the process of dissipation of heat at the time set up film condensation from vapour when flow tube motion in the horizontal, vertical pipes and horizontal beam tubes, giving the method for calculating heat transfer in the condensation process. In addition, the paper also studies factors affecting the heat transfer process when condensation so that give the choices made, the necessary measures in the calculation and design applied to the heat exchange equipment when condensing.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn