Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,752,535

 Mô phỏng truyền nhiệt bằng phần mềm động lực học chất lỏng tính toán star-ccm+
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Minh- Hồ Trần Anh Ngọc- Trường Cao đẳng Công nghệ- ĐHĐN
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN; Số: Số 44-2011;Từ->đến trang: 73-80;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc sử dụng các phần mềm động lực học chất lỏng (CFD) tính toán để mô phỏng hiện tượng truyền nhiệt đã giúp cho quá trình tính toán phân tích trở nên đơn giản và tiện lợi hơn rất nhiều. Hầu hết các phân tích nhiệt động lực học tìm được trong các tài liệu mở đều chạy trên code FLUENT, là phần mềm được sử dụng tương đối phổ biến hiện nay trong các nghiên cứu dựa trên phân tích CFD. Tuy nhiên kết quả tính toán mô phỏng có đáng tin cậy hay không phụ thuộc vào việc sử dụng các code CFD thích hợp cùng với việc áp dụng các mô hình mô phỏng phù hợp cho bài toán cần phân tích. Bài báo này trình bày một tùy chọn khác trong phân tích truyền nhiệt sử dụng code CFD cho STAR-CCM+.
ABSTRACT
The utilisation of commercial computational fluid dynamics (CFD) packages for heat transfer simulation has enabled the analysis and calculation processes to be much more simple and convenient. Throughout the literature review, most of thermo-hydrodynamic simulations are involved in the CFD code FLUENT which is a popular commercial package being used in CFD-based analyses. However whether the simulation brings out the accuracy and reliable results, depending on the use of suitable code CFD and the application of appropriate simulation models to problems. This paper presents another option with the utilisation of the CFD code STAR-CCM+ for heat transfer simulation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn