Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,328,353

 Áp dụng các phần mềm chuyên ngành vào giảng dạy lý thuyết và thực hành để nâng cao kiến thức chuyên môn thực tế cho sinh viên ngành Nhiệt- Máy lạnh.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc
Nơi đăng: Kỷ yếu trường Cao đẳng Công nghệ; Số: 2;Từ->đến trang: 1-2;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn