Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,556,849

 Nghiên cứu dùng nước biển làm điều hòa không khí phục vụ cho các Resort ven biển tại thành phố Đà nẵng sử dụng thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN; Số: 60;Từ->đến trang: 69-77;Năm: 2012
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống là thiết bị trao đổi nhiệt có hiệu quả nhiệt trao đổi cao hơn rất nhiều so với các kiểu thiết bị trao đổi nhiệt khác, nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở đây, ta sử dụng thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống để làm hệ thống trao đổi nhiệt giữa nước biển sâu có nhiệt độ khá thấp với nước sạch chạy trong các dàn lạnh FCU, AHU trang bị trong không gian cần điều hòa không khí của các Resort ven biển thành phố Đà Nẵng, góp phần tiết kiệm điện năng tiêu thụ, mang lại lợi ích môi trường, lợi ích kinh tế cũng như lợi ích cho doanh nghiệp kinh doanh Resort ven biển thành phố Đà Nẵng, góp phần vào chủ trương xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp và thông minh của chính quyền thành phố Đà Nẵng.
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
Double tube heat exchanger is a heat exchanger equipment that heat transfer effective is much higher compared to other types of heat exchanger devices, it is used in many different fields. Here we use the double tube heat exchanger device to exchange heat between the system of deep sea water has a relatively low temperature with water running in the cooler equipped FCU, AHU in spaces need of air conditioning at the coastal Resort Da Nang city, contributing to save energy consumption, environmental benefit, economic benefits as well as benefits for the business enterprises coastal Resort Da Nang city, contributing on the policy to build a green, clean, beautiful and intelligent city of Da Nang goverment.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn