Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,328,955

 Nghiên cứu tính toán quá trình trao đổi nhiệt của thiết bị trao đổi nhiệt Ống Lồng Ống dạng xoắn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Hồ Trần Anh Ngọc*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: Số 5(78).2014;Từ->đến trang: 63;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quá trình trao đổi nhiệt là quá trình trao đổi năng lượng dưới dạng nhiệt năng diễn ra giữa hai môi chất có nhiệt độ khác nhau. Quá trình trao đổi nhiệt diễn ra theo nhiều phương thức khác nhau. Để thực hiện được quá trình trao đổi nhiệt đó, chúng phải được tiến hành thông qua các thiết bị trao đổi nhiệt. Các thiết bị trao đổi nhiệt có rất nhiều loại khác nhau, nhưng trong đó loại thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống lồng ống là một trong những loại thiết bị trao đổi nhiệt có hiệu quả trao đổi nhiệt tốt nhất. Đặc biệt loại thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống dạng xoắn vừa có ưu điểm là hiệu suất trao đổi nhiệt cao vừa có kết cấu gọn gàng, bố trí sử dụng một cách linh hoạt, an toàn. Bài báo này đưa ra phương pháp tính toán thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống dạng xoắn để có thể áp dụng tính toán cho các hệ thống thiết bị thực tế.
ABSTRACT
Heat exchange process is a process of exchange of energy as heat takes place between substances with carriers to process heat or cold temperatures. The heat exchange process takes place in several different methods. In the performance of heat exchange process, they must be conducted through the heat exchanger. There are many kinds of heat exchanger equipment, but the double tube is one of the types of heat exchangers that acts with best efficiency. Special types of double tube helical heat exchangers with the advantages of high efficiency for heat exchangers have a compact structure and layout which are used flexibly and safely. This paper offers methods of calculating double tube helical heat exchangers which can be applied in the calculation of the systems that use pipe spiral heat exchangers.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn