Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,750,978

 Thiết kế, chế tạo hệ thống đóng gói bánh hải sản
Chủ nhiệm:  TS. Hồ Trần Anh Ngọc; Thành viên:  ThS. Ngô Tấn Thống; KS. Nguyễn Văn Chương
Số: B2016-ĐN06-02 ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Thu thập tài liệu, khái quát chung về tình hình gia công chế biến bánh hải sản xuất khẩu.

Nghiên cứu khả năng ứng dụng tự động hoá trong sản xuất. Nghiên cứu về hệ thống điều khiển ATMega 128; PLC S7 và Xây dựng mô hình chế tạo cơ bản. Nghiên cứu thiết kế chế tạo kết cấu hệ thống Nghiên cứu hệ điều khiển PLC; Atmega Xây dựng mô hình thực nghiệm hệ thống đóng gới bánh hải sản


- Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống phân phối và đóng gói thực phẩm tự động. Hệ thống có tính năng tương tự như các thiết bị nhập ngoại, nhưng có kết cấu đơn giản hơn, giá thành chỉ bằng 40% sản phẩm nhập ngoại. Sản phẩm nhằm tiến đến giảm giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, tạo cạnh tranh trong thị trường.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn