Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,325,230

 Nghiên cứu và xây dựng mạng điện điều khiển tự động hệ thống lạnh-T01
marriage affairs open i want an affair
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Hồ Trần Anh Ngọc; Thành viên:  1
Số: T-01-2001 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Mạng điều khiển tự động trong các hệ thống lạnh

marriage affairs all wife cheat i want an affair

Sơ đồ mạch điện điều khiển hệ thống lạnh. Được ứng dụng giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng và dạy nghề
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn