Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,557,601

 Nghiên cứu chế tạo, sử dụng máy lạnh hấp thụ tiết kiệm năng lượng điện
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Hồ Trần Anh Ngọc
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  1
Số: T04-17-56. ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Mô hình máy lạnh hấp thụ sử dụng nhiệt năng dư thừa
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn