Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,197,964

 Nghiên cứu, tính toán, thiết kế thiết bị tách dầu kiểu thu hồi nhiệt sử dụng trong hệ thống lạnh.
Chủ nhiệm:  Nguyễn Công Vinh, thành viên: Hồ Trần Anh Ngọc; Thành viên:  2
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: T-07-2007 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Thiết bị tách dầu kiểu thu hồi nhiệt
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

Giới thiệu về Thiết bị tách dầu kiểu hồi nhiệt
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn