Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,558,513

 Nghiên cứu thực nghiệm và triển khai ứng dụng thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống lồng ống có cánh sử dụng trong hệ thống lạnh
Chủ nhiệm:  Hồ Trần Anh Ngọc
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  3
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: B2007-ĐN06-03 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons

Mô hình hệ thống lạnh sử dụng thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống có cánh và ống trơn.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn