Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,443,595

 Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời để sấy dầu FO cho lò hơi dùng công nghệ trao đổi nhiệt ống lồng ống
Chủ nhiệm:  Hồ Trần Anh Ngọc
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Thành viên:  1
Số: Đề tài NCKH- NCSinh ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Nghiên cứu thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống có cánh sử dụng trong kỹ thuật lạnh
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn