Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,199,420

 Nghiên cứu chế tạo hệ thống thiết bị lạnh sử dụng năng lượng thác nước và dòng chảy tự nhiên để sản xuất nước đá phục vụ đời sống.
Chủ nhiệm:  Võ Chí Chính, thành viên: Hồ Trần Anh Ngọc; Thành viên:  2
Số: 2008- ĐN02-40-TĐ ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Mô hình hệ thống lạnh sản xuất nước đá dùng năng lượng thác nước và dòng chảy
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn