Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,828,580

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải pháp khóa bản quyền phần mềm

 Công nghệ thông tin

 2003

 1228/VT-ƯD

 Bưu Điện Tp.HCM

coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
[2] Giải thưởng TÔN ĐỨC THẮNG

 Khoa học công nghệ

 2003

 97/QĐKT-LĐLĐ

 Liên Đoàn Lao Động TP.HCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng

[3] BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO

 Khoa học công nghệ

 2003

 529/QĐ-TLĐ

 Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam

abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
[4] Ứng dụng giao thức TCP/IP kết hợp với hệ CSDL SQL cho giải pháp chuyển tiền nhanh ở các bưu cục

 Công nghệ thông tin

 2002

 3655/QĐ- KHCN

 Bưu Điện Tp.HCM

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
[5] Ứng dụng sản phẩm Rational Rose trong việc xây dựng mô hình và phương pháp thiết kế web

 Công nghệ thông tin

 2000

 2028/QĐ-VT

 Bưu Điện Tp.HCM

[6] Xây dựng quy trình quản lý lập trình nhóm và chương trình nguồn

 Công nghệ thông tin

 2000

 2028/QĐ-VT

 Bưu Điện Tp.HCM

viagra coupon click free discount prescription card
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
[7] Xây dựng quy trình sản xuất phần mềm

 Công nghệ thông tin

 1999

 1489/VT-KHKT

 Bưu Điện Tp.HCM

[8] Tự động thực hiện phông động toàn bộ website

 Công nghệ thông tin

 1998

 33/VT-KHKT

 Bưu Điện Tp.HCM

coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
[9] Ứng dụng Mailing List

 Công nghệ thông tin

 1998

 33/VT-KHKT

 Bưu Điện Tp.HCM

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn