Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,828,411

[1] Danh hiệu Tài Năng Trẻ Bưu Điện TP.HCM năm 1999. Số: 12/GKTNTBĐ. Năm: 2000.
[2] Khen tặng Cá Nhân Tiêu Biểu trong công trình thanh niên, đề xuất sáng kiến của Đoàn Khối BĐ TP.HCM. Năm: 2000.
[3] Danh hiệu Tài Năng Trẻ Bưu Điện TP.HCM năm 2000. Số: 54/GKTNTBĐ. Năm: 2000.
[4] Chiến sĩ thi đua Bưu Điện TP.HCM năm 2000. Năm: 2000.
[5] Khen tặng Cá Nhân có sáng kiến được khen thưởng từ quỹ khuyến học Đoàn Khối BĐ TP.HCM. Năm: 2001.
[6] Chiến sĩ thi đua Bưu Điện TP.HCM năm 2001. Năm: 2001.
[7] Danh hiệu Tài Năng Trẻ Bưu Điện TP.HCM năm 2001. Số: 01/GKTNTBĐ. Năm: 2002.
[8] Bằng khen của Thành Đoàn TP.HCM: Đã xuất sắc tham gia thực hiện phong trào chất lượng - kiểm dáng - tiết kiệm từ năm 1992-2002. Số: 3613/KT-TĐ. Năm: 2002.
[9] Khen tặng danh hiệu “Những điều kỳ diệu của Thanh niên Công nhân thành phố Hồ Chí Minh”. Năm: 2003.
[10] Bằng Khen của UBND TP.HCM: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi – Lao động sáng tạo. Số: 3414/QĐUB. Năm: 2003.
[11] Bằng khen của UBND TP.HCM: Đã có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2003. Số: 4338/QĐUB. Năm: 2003.
[12] Giấy Khen của Bưu Điện TP.HCM: Đã có nhiều nỗ lực cố gắng được tuyên dương danh hiệu Những điều kỳ diệu của Thanh niên Thành Phố. Số: 60/QĐKT. Năm: 2003.
[13] Giấy Khen của Bưu Điện TP.HCM: Đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” năm 2004. Năm: 2004.
[14] Giấy Khen của Bưu Điện TP.HCM: Đã có nhiều nỗ lực học tập, phát huy hiệu quả kiến thức đã học vào thực tiễn công tác tại Bưu Điện TP giai đoạn 1988-2003. Năm: 2004.
[15] Bằng Khen của UBND TP.HCM: Đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, được bình chọn là Đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước thành phố năm 2005. Số: 2880/QĐUB. Năm: 2005.
[16] Danh hiệu “Chân dung tuổi trẻ Bưu Điện sau 30 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước”. Năm: 2005.
[17] Bằng Khen của Trung Ương Đoàn tặng là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc 2000-2005. Số: 383/QĐ/TƯĐTN. Năm: 2005.
[18] Bằng Khen của UBND TP.HCM: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật trong thời gian từ năm 2002 đến năm 2005. Năm: 2006.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn