Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,828,715

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tin học đại cương
Ngành: Tin học
 2008 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Lập trình hướng đối tượng
Ngành: Tin học
 2008 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Ngành: Tin học
 2008 Đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Quản trị dự án phần mềm
Ngành: Tin học
 2008 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]Mạng máy tính
Ngành: Khoa học máy tính
 2006 Đại học  Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh
[6]Các hệ cơ cở tri thức
Ngành: Khoa học máy tính
 2006 Đại học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh
[7]Giải thuật di truyền và mạng nơ ron
Ngành: Khoa học máy tính
 2006 Đại học  Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh
[8]Quản trị dự án công nghệ thông tin
Ngành: Khoa học máy tính
 2006 Đại học  Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh
[9]Programming in C#
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 Lập trình viên quốc tế  FPT Aptech, Softech Aptech
[10]Advanced Programming in C#
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 Lập trình viên quốc tế  FPT Aptech, Softech Aptech
[11]Beginning ASP.NET
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 Lập trình viên quốc tế  FPT Aptech, Softech Aptech
[12]Database Handling in ASP.NET
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 Lập trình viên quốc tế  FPT Aptech, Softech Aptech
[13]Advanced Features of ASP.NET
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 Lập trình viên quốc tế  FPT Aptech, Softech Aptech
[14]Programming Web Services in .NET
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 Lập trình viên quốc tế  FPT Aptech, Softech Aptech
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn