Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,828,659

 Xây dựng hệ thống tư vấn chọn học phần tín chỉ cho sinh viên Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Vũ Hà Tuấn Anh; Thành viên:  
Số: T2015-04-49 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
- Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng đang phát triển mạnh các ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường, và hiện nay đang thực hiện dự án xây dựng cổng thông tin điện tử dựa trên DotNetNuke nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa các ứng dụng công nghệ thông tin hiện có.
- DotNetNuke là một hệ thống quản trị nội dung mạnh mẽ đang được nhiều nhà phát triển quan tâm và ứng dụng thực tế. DotNetNuke được phát triển dựa trên cổng thông tin điện tử iBuySpy được Microsoft giới thiệu dựa trên nền tảng .NET Framework, và về kiến trúc của nó DotNetNuke có một nhân cơ bản đồng thời cho phép mở rộng các module để phát triển bổ sung các tính năng mới.
- Trên nền tảng của DotNetNuke chưa có module nào giúp cho các sinh viên được tư vấn chọn lựa các học phần tín chỉ trong khuôn khổ học chế tín chỉ của các trường đại học, vì thế việc phát triển một hệ thống tích hợp cho phép tư vấn cho sinh viên chọn học phần tín chỉ là quan trọng và cần thiết.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn