Bùi Hệ Thống
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,303,667

 
Mục này được 11761 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Hệ Thống
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/07/1983
Nơi sinh: Mộ Đức - Quảng Ngãi
Quê quán Mộ Đức - Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ chế tạo máy; Tại: Khoa Cơ khí - Đại học Bách Khoa Đà Nẫng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Biomechanics; Tại: Université de Reims Champagne - Ardenne
Dạy CN: Kỹ thuật Cơ khí
Lĩnh vực NC: Biomechanics; pressure ulcers; CFD; Simulation and modelization by FEM; Mechanical processing technology; Optimization of mechanical design; Integration CAO
Ngoại ngữ: Pháp C, Anh B
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí - số 48 Cao Thắng - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84 (0)511 389.4883; Mobile: 0905860781
Email: bhthongliut@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 10/2006 - 08/2011: Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Trường Cao Đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
- Từ 09/2011 - 08/2012: Học Thạc sĩ tại Trường Đại học JOSEPH FOURIER - GRENOBLE 1 (Nay là Université Grenoble-Alpes), Cộng hòa PHÁP.
Tốt nghiệp tháng 08/2012, Thạc sỹ Ngành Kỹ thuật Cơ khí
- Từ 09/2012 - 10/2013: Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Trường Cao Đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
- Từ 11/2013 - 01/2018: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Université de Reims Champagne-Ardenne.
Làm việc tại Laboratoire GRESPI/MAN.
Bảo vệ luận án Tiến sĩ 01/2018, Ngành Kỹ thuật Cơ khí và Ứng dụng số.
Chuyên ngành Cơ y sinh (Biomecaniqué)
- Từ 02/2018 đến nay: Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, thiết kế, tổng hợp và biên tập tài liệu về thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết điển hình trên máy vi tính . Chủ nhiệm: Ks. Bùi Hệ Thống. Mã số: T2009-06-73. Năm: 2009. (Sep 25 2012 11:16AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: The prevention of pressure ulcers: biomechanical modelization and simulation of human seat cushion contributions. Authors: H.T. Bui, D. Pradon, P. Lestriez, K. Debray, R. Taiar. Springer as Lecture Notes in Mechanical Engineering. No: 80. Pages: 1157-1170. Year 2018. (Jan 7 2018 2:25AM)
[2]Article: Biomechanical modeling of medical seat cushion and human buttock-tissue to prevent pressure ulcers. Authors: H.T. Bui, P. Lestriez, K. Debray, D. Pradon, E. Abdi, R. Taiar. Russian Journal of Biomechanics. No: No. 1; Vol. 22;. Pages: 37-47. Year 2018. (Jan 7 2018 2:10AM)
[3]Article: Use of an innovative pressure pad for the evaluation of six anti-decubitus cushions for wheelchair users. Authors: D. Pradon, K. Debray, H.T. Bui, P. Lestriez, E. Champion. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. No: 60. Pages: 12. Year 2017. (Jan 7 2018 2:18AM)
[4]Article: Infrared thermography applied to the study of the thermal behavior of wheelchair cushion. Authors: H. Pron, R. Taiar, H-T. Bui, P. Lestriez, G. Polodori. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. No: 20. Pages: 167-168. Year 2017. (Jan 7 2018 2:23AM)
[5]Article: Influence of different types of wheelchair cushions for pressure ulcers in view of the experimental approach. Authors: H.T. Bui, D. Pradon, P. Lestriez, K. Debray, R. Taiar, B. Guillon. Actapress Scientific Publishing Company Scientific & Technical. No: --. Pages: 164-167. Year 2017. (Jan 7 2018 2:38AM)
[6]Presentations: Biomechanical modeling of medical seat cushion and human buttock tissue to prevent pressure ulcers. Authors: H.T. Bui, D. Pradon, P. Lestriez, K. Debray. 22nd Congress of the European Society of Biomechanics – ESB2016; Lyon. Year 2016. (Jan 7 2018 2:45AM)
[7]Presentations: Modélisation numérique de l’assise médicale spécifique à la formation d’escarres de pression. Authors: H.T. Bui, P. Lestriez, K. Debray, D. Pradon. 22ème Congrès français de mécanique - CFM2015. Year 2015. (Jan 7 2018 2:46AM)
[8]Presentations: Modeling and optimization of the wheelchair cushion for handicapped to improve the comfort and prevention ulcers pressure from a medical point of view. Authors: H.T, BUI. Journée des doctorants 2014. Year 2014. (Jan 22 2018 4:35PM)
  
 Sách và giáo trình
(May 15 2018 11:59AM)(Jan 7 2018 3:24AM)
[1]Modélisation de l’assise d’un fauteuil roulant pour handicapés. Chủ biên: BÙI HỆ THỐNG. Đồng tác giả: Karl DEBRAY, Philippe LESTRIEZ. Nơi XB: Editions Universitaires Europeennes. Năm 2018.
[2]Giáo trình Lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính AutoCAD 2008-2004-2000. Chủ biên: Nguyễn Lê Châu Thành. Đồng tác giả:

Nguyễn Minh Tiến, Phạm Minh Mận, Bùi Hệ Thống
.
Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. Năm 2010.

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ chế tạo phôi, Công nghệ Kim loại
Ngành: Cơ khí động lực
 2008 Cao đẳng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghệ
[2]Vẽ Autocad
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2008 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ
[3]Công nghệ chế tạo máy 1, Công nghệ chế tạo máy 2, Đồ án Công nghệ chế tạo máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2007 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn