Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,670,163

 Cung cấp nhiên liệu Biogas-Hydrogen cho động cơ đánh lửa cưỡng bức trong hệ thống năng lượng tái tạo hybrid
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Bùi Thị Minh Tú
Nơi đăng: HỘI NGHỊ KH CƠ HỌC THỦY KHÍ LẦN THỨ 21; Số: 21;Từ->đến trang: --;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn