Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 96,069,286

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vật lý điện từ
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2019 Đại học  ĐHBK
[2]Lý thuyết mạch điện tử 1
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2016 Đại học  ĐHBK
[3]Thông tin số
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2013 Đại học, Cao học  ĐHBK
[4]Xử lý tín hiệu tương tự và số
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2013 Đại học  ĐHBK
[5]Xử lý tín hiệu
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Đại học
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 ĐHBK
[6]Lý thuyết thông tin
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2011 Đại học  ĐHBK
[7]Tín hiệu và hệ thống
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2010 Đại học  ĐHBK
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn