Bùi Thị Minh Tú
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,682

 
Mục này được 39143 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Thị Minh Tú
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/04/1981
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Tuy Phước, Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử-Viễn thông; Tại: Nanyang Technological University
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Xử lý tín hiệu; Tại: Universite de Technologie de Compiegne
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2018
Dạy CN: Kỹ thuật Viễn thông
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Xác lập mô hình và các thông số cơ bản của hệ thống năng lượng liên thông hybrid biogas-năng lượng mặt trời phù hợp với điều kiện sản xuất và đời sống ở nông thôn Việt Nam. Chủ nhiệm: Bùi Thị Minh Tú. Thành viên: Nguyễn Hữu Hiếu, Cao Xuân Tuấn, Võ Anh Vũ, Vũ Vân Thanh, Trần Anh Tuấn, Lê Minh Tiến. Mã số: CTB2018-DNA.04. Năm: 2020. (Jan 29 2019 9:17AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Ước lượng kênh truyền song công trong hệ thống thông tin di động. Chủ nhiệm: Bùi Thị Minh Tú. Thành viên: Bùi Thị Minh Tú; Huỳnh Thanh Tùng; Nguyễn Duy Nhật Viễn; Lê Thị Phương Mai; Mạc Như Minh; Vũ Vân Thanh; Trương Lê Bích Trâm . Mã số: B2016.ĐNA.19. Năm: 2017. (Jun 7 2016 10:20AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sự hình thành các miền từ trường đẳng hướng trong vật liệu sắt từ. Chủ nhiệm: Bùi Thị Minh Tú. Mã số: Đ2013-02-86-BS. Năm: 2014. (Jun 17 2014 4:08PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu kỹ thuật kiểm tra không phá hủy vật liệu bằng cách phân tích nhiễu Barkhausen. Chủ nhiệm: Bùi Thị Minh Tú. Mã số: Đ2011-02-09. Năm: 2011. (Jun 17 2014 4:06PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Công nghệ nạp và lưu trữ năng lượng trên xe máy điện. Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga; PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú; TS. Trương Lê Bích Trâm; ThS. Bùi Văn Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 19, No. 1. Trang: 1-7. Năm 2021. (May 18 2021 10:17AM)
[2]Bài báo: Tính năng kỹ thuật và phát thải ô nhiễm động cơ phun biogas-HHO trên đường nạp. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Bùi Thị Minh Tú, Đặng Văn Nghĩa, Tôn Nguyễn Thành Sang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 1. Trang: 43-48. Năm 2020. (May 18 2021 10:15AM)
[3]Bài báo: Mô phỏng và thực nghiệm động cơ xe gắn máy chạy bằng xăng-HHO. Tác giả: ThS. Bùi Văn Hùng*; PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú; TS. Trương Lê Bích Trâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 7. Trang: 29-35. Năm 2020. (May 18 2021 10:16AM)
[4]Bài báo: Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl (HHO). Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 17, 1-1. Trang: 35-41. Năm 2019. (Sep 8 2019 2:45PM)
[5]Bài báo: Kiểm soát tỉ lệ không khí/nhiên liệu của động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy bằng biogas nghèo pha HHO. Tác giả: Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang. ạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 17, 3. Trang: 1-6. Năm 2019. (Sep 8 2019 2:47PM)
[6]Bài báo: Thiết lập giản đồ cung cấp nhiên liệu cho động cơ biogas-xăng. Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Đức Hoàng, Phạm Văn Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 9. Trang: 33-39. Năm 2019. (May 18 2021 10:13AM)
[7]Bài báo: Xác lập mô hình và các thông số cơ bản của hệ thống năng lượng mặt trời phù hợp với điều kiện đời sống ở nông thôn Việt Nam. Tác giả: Bùi Thị Minh Tú. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 9. Trang: 40-44. Năm 2019. (May 18 2021 10:14AM)
[8]Tham luận: Cung cấp nhiên liệu Biogas-Hydrogen cho động cơ đánh lửa cưỡng bức trong hệ thống năng lượng tái tạo hybrid. Tác giả: Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Bùi Thị Minh Tú. HỘI NGHỊ KH CƠ HỌC THỦY KHÍ LẦN THỨ 21. Trang: --. Năm 2018. (Jan 29 2019 10:09AM)
[9]Bài báo: A novel solution of QoS routing with multi-constraint algorithm. Tác giả: Tran Minh Anh, Nguyen Chien Trinh, Bui Thi Minh Tu. Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. Số: Số 48A, 5-2017, ISSN: 1859-1043. Trang: 58-67. Năm 2017. (Jan 29 2019 9:31AM)
[10]Bài báo: Kết hợp kỹ thuật tiền mã hóa và triệt tự giao thoa để tối đa hóa tốc độ tổng của truyền thông song công. Tác giả: Bùi Thị Minh Tú, Nguyễn Duy Nhật Viễn, Tăng Tấn Chiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 86-89. Năm 2017. (Jan 29 2019 9:33AM)
[11]Bài báo: Kỹ thuật ước lượng MAP kết hợp giữa độ lệch tần số sóng mang và kênh truyền trong hệ thống truyền dẫn MIMO-OFDM song công. Tác giả: Bùi Thị Minh Tú, Nguyễn Duy Nhật Viễn, Nguyễn Lê Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 117(2017), ISSN: 0868-3980. Trang: 26-30. Năm 2017. (Jan 29 2019 9:35AM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đo đạc của nhiễu từ. Tác giả: Bùi Thị Minh Tú. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 7(116).2017. Trang: 98-101. Năm 2017. (Jan 29 2019 9:36AM)
[13]Bài báo: Sử dụng ánh sáng nhìn thấy để truyền dữ liệu thay cho sóng RF. Tác giả: Bùi Thị Minh Tú, Trần Thị Hoài Thương, Ngô Đức Thiệp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 7(104).2016, ISSN: 1859-1531. Trang: 52-55. Năm 2016. (Jan 29 2019 9:27AM)
[14]Tham luận: Áp dụng kỹ thuật zero-forcing để triệt tín hiệu tự giao thoa trong truyền thông vô tuyến song công. Tác giả: Nguyễn Duy Nhật Viễn, Bùi Thị Minh Tú. Hội thảo khoa học Công nghệ thông tin & ứng dụng trong các lĩnh vực lần 5 (CITA). Trang: 13-16. Năm 2016. (Jan 29 2019 9:30AM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu hệ thống nhận dạng màng mống mắt dùng biến đổi Haar Wavelet. Tác giả: Bùi Thị Minh Tú; Bạch Ngọc Vinh. Tạp chí KHCN. Số: 9(82).2014. Trang: 25-27. Năm 2014. (Jun 2 2015 11:51AM)
[16]Bài báo: A study on the modeling of the optimal configuration of ferromagnetic materials. Tác giả: Bùi Thị Minh Tú. Tạp chí KHCN. Số: 12(85).2014. Trang: 90-94. Năm 2014. (Jun 2 2015 11:55AM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu cấu hình tối ưu của vật liệu từ. Tác giả: Nguyễn Thị Thảo; Lâm Huỳnh Quang Phương; Bùi Thị Minh Tú. Tạp chí KHCN. Số: 7(80).2014. Trang: 48-52. Năm 2014. (Jun 2 2015 11:53AM)
[18]Tham luận: Two-way relay networks with SDMA: precoding design and power allocation. Tác giả: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, Tran Thi Huong, Bui Thi Minh Tu, Nguyen Hong Giang. The first Nafosted conference on Information and Computer Science. Trang: 243-252. Năm 2014. (Jun 17 2014 4:18PM)
[19]Bài báo: Mô hình hóa từ tính trong vật liệu sắt từ bằng mô hình ISING. Tác giả: Bùi Thị Minh Tú, Phan Tôn Kỳ Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 10(71). Trang: 50-55. Năm 2013. (Jun 17 2014 4:16PM)
[20]Bài báo: Giàn micro thu âm với thuật toán Beamforming mới để giảm nhiễu cả trong và ngoài Beam. Tác giả: TANG TAN CHIEN, NGUYEN BA HOI, BUI THI MINH TU. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 54/2005. Trang: 47-51. Năm 2005. (Jan 22 2011 7:49AM)
[21]Bài báo: New Beamforming Algorithm Development for Microphone Array to Attenuate Noise Within and Outside the Beam. Tác giả: NGUYEN BA HOI, TANG TAN CHIEN, BUI THI MINH TU, VENKATESWARLU RONDA
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Hội nghị Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 149-155. Năm 2004.
(Jan 22 2011 7:50AM)
[22]Bài báo: Steered Acoustic Steerable Microphone Array. Tác giả: NGUYEN HUU HUNG, BUI THI MINH TU. Hội nghị Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Trang: 156-164. Năm 2004. (Jan 22 2011 7:52AM)
[23]Bài báo: Cải tạo các cảm biến Carbon Monoxide CO cho phù hợp với môi trường Việt Nam. Tác giả: TANG TAN CHIEN, BUI THI MINH TU. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 3/2003. Trang: 52-55. Năm 2003.
(Jan 22 2011 7:53AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Plug-in Hybrid Three-Wheeler Fueled with LPG-Ethanol Dual Injection. Authors: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung*, Bui Thi Minh Tu, Truong Le Bich Tram. International Journal of Engineering Research & Technology. No: Vol. 10 Issue 01. Pages: 414-420. Year 2021. (May 18 2021 10:30AM)
[2]Article: Adaptation of A Hydrogen-Enriched Biogas Engine in A Solar-Biogas Hybrid Energy System. Authors: Pham Quoc Thai, Bui Thi Minh Tu. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). No: Vol. 9, Issue 05. Pages: 812-819. Year 2020. (May 18 2021 10:19AM)
[3]Article: ANALYSIS OF COMBUSTION AND NOX FORMATION IN A SI ENGINE FUELED WITH HHO ENRICHED BIOGAS. Authors: Bui Van Ga, Bui Thi Minh Tu, Nguyen Van Dong, Bui Van Hung. Environmental Engineering and Management Journal. No: Vol. 19, No. 5. Pages: 317-327. Year 2020. (May 18 2021 10:20AM)
[4]Article: A simulation study on a port-injection SI engine fueled with hydroxy-enriched biogas. Authors: Van Ga Bui , Van Nam Tran , Anh Tuan Hoang , Thi Minh Tu Bui, Anh Vu Vo. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. No: 10-08-2020. Pages: xxx. Year 2020. (May 18 2021 10:24AM)
[5]Article: A Magneto-Electric Dipole Antenna Array for Millimeter Wave Applications. Authors: D. T. T. My, H. N. B. Phuong, T. T. Huong, B. T. M. Tu. Engineering, Technology & Applied Science Research. No: Volume: 10 | Issue: 4. Pages: 6057-6061. Year 2020. (May 18 2021 10:25AM)
[6]Article: Design of a Four-Element Array Antenna for 5G Cellular Wireless Networks. Authors: D. T. T. My, H. N. B. Phuong, T. T. Huong, B. T. M. Tu. Engineering, Technology & Applied Science Research. No: Volume: 10 | Issue: 5. Pages: 6259-6263. Year 2020. (May 18 2021 10:26AM)
[7]Article: Effects of Ethanol Addition to LPG or to Gasoline on Emissions of Motorcycle Engines Operating Under Urban Conditions. Authors: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung, Bui Thi Minh Tu, and Bui Van Tan. GREATER MEKONG SUBREGION ACADEMIC AND RESEARCH NETWORK. No: Volume 14, Number 4. Pages: 185-194. Year 2020. (May 18 2021 10:27AM)
[8]Article: Full-duplex MIMO-OFDM systems with imperfect estimation of CFO and time-varying multipath channel. Authors: H. Nguyen-Le ; V. Nguyen-Duy-Nhat ; V.N.Q. Bao ; T. Bui-Thi-Minh ; N.H. Tran. Electronics Letters. No: Volume 56, Issue 25. Pages: 1425 –1428. Year 2020. (May 18 2021 10:28AM)
[9]Article: Technique of Biogas-HHO Gas Supply for SI Engine. Authors: Bui Van Ga, Bui Thi Minh Tu, Truong Le Bich Tram, Bui Van Hung. International Journal of Engineering Research & Technology. No: -. Pages: 669-674. Year 2019. (Sep 8 2019 2:44PM)
[10]Article: A Combination of K-Mean Clustering and Elbow Technique in Mitigating Losses of Distribution Network. Authors: Minh Quan Duong, Le Hong Lam, Bui Thi Minh Tu, Giap Quang Huy, and Nguyen Huu Hieu. GMSARN International Journal. No: 13. Pages: 153 - 158. Year 2019. (Aug 16 2019 1:46PM)
[11]Article: Numerical simulation studies on performance, soot and NOx emissions of dual-fuel engine fuelled with hydrogen enriched biogas mixtures. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Bui Thi Minh Tu, Nguyen Quang Trung . IET Renewable Power Generation. No: Volume 12, Issue 10, 30 July 2018, ISSN: 1752-1424. Pages: 1111 – 1118. Year 2018. (Jan 29 2019 10:11AM)
[12]Presentations: A solution for the combination of solar power and electricity for normal usage. Authors: Thi Minh Tu Bui, Thanh Vu Van. The 17 th International Symposium on Advanced Technology. Pages: --. Year 2018. (Jan 29 2019 10:17AM)
[13]Presentations: Application of FBMC/OQAM in 5G mobile network. Authors: Dinh Van Luy, Bui Thi Minh Tu. The 2018 Vietnam-Japan International Symposium on Antennas and Propagation. Pages: 89-93. Year 2018. (Sep 8 2019 2:35PM)
[14]Article: Numerical simulation studies on performance, soot and NOx emissions of dual-fuel engine fuelled with hydrogen enriched biogas mixtures. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Bui Thi Minh Tu, Nguyen Quang Trung. IET Renewable Power Generation. No: 2018. Pages: 1111-1118. Year 2018. (Sep 8 2019 2:43PM)
[15]Article: Soot Emission Analysis in Combustion of Biogas Diesel Dual Fuel Engine. Authors: Bui Van Ga, Bui Thi Minh Tu. International Journal of Environmental Science & Sustainable Development. No: 2017. Pages: 1-9. Year 2017. (Sep 8 2019 2:38PM)
[16]Article: Ambitious and Challenging Targets for New Generation Network. Authors: Tran Minh Anh, Bui Trung Hieu, Nguyen Chien Trinh, Bui Thi Minh Tu. IEIE Transactions on Smart Processing & Computing. No: No: Volume 5, Number 3. ISSN: 2287-5255. Pages: 185-192. Year 2016. (Jan 29 2019 9:23AM)
[17]Article: A MMSE-based Beamforming Algorithm for MIMO Point-to-Point Full-Duplex Communication Systems. Authors: Tu Bui-Thi-Minh, Xung Le, Vien Nguyen-Duy-Nhat. International Journal on Informatics Visualization. No: Vol 1, No 3 (2017), ISSN: 2549-9610. Pages: 72-75. Year 2016. (Jan 29 2019 9:24AM)
[18]Presentations: Improvement of Shielding for Electromagnetic Compatibility. Authors: Tang Tan Chien, Bui Thi Minh Tu, Tran Nguyen Do. International Conference on Electronics, Information and Communication. Pages: 128-131. Year 2016. (May 13 2016 10:29AM)
[19]Article: Joint Phase Noise and Channel Estimation in Full-duplex MIMO-OFDM Communication Systems. Authors: Tu Bui-Thi-Minh, Truong Tran-Phuoc, Vien Nguyen-Duy-Nhat. International Journal of Computer & Communication Engineering Research. No: Volume 4 - Issue 1. Pages: 20-23. Year 2016. (May 13 2016 10:35AM)
[20]Presentations: New Generation Network – Targets and Challenges. Authors: Bui Trung Hieu, Nguyen Chien Trinh, Bui Thi Minh Tu, Tran Minh Anh. International Conference on Electronics, Information and Communication. Pages: 597-601. Year 2016. (May 13 2016 10:31AM)
[21]Article: Joint Channel and Phase Noise Estimation for Self-Interference Cancellation in Full-Duplex MIMO-OFDM. Authors: Tu Bui-Thi-Minh, Truong Tran-Phuoc, Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le. International Journal of Latest Engineering and Management Research. No: Volume 1 - Issue 4. Pages: 8-16. Year 2016. (Jun 7 2016 9:52AM)
[22]Article: Improvement of Shielding for Electromagnetic Compatibility. Authors: Tang Tan Chien, Bui Thi Minh Tu, Tran Nguyen Do. IEIE Transactions on Smart Processing & Computing. No: Volume 5, Number 1. Pages: 63-69. Year 2016. (May 13 2016 10:33AM)
[23]Article: Utilization of Poor Biogas as Fuel for Hybrid Biogas-Diesel Dual Fuel Stationary Engine. Authors: Bui Van Ga, Nguyen Viet Hai, Bui Thi Minh Tu, Bui Van Hung. INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH. No: Vol. 5 , No. 4. Pages: 1007-1015. Year 2015. (May 13 2016 10:27AM)
[24]Presentations: Doubly Selective Channel Estimation in Full-Duplex MIMO-OFDM Systems. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, Tu Bui-Thi-Minh. International Conference on Advanced Technologies for Communications. Pages: 578-582. Year 2015. (Jun 2 2015 11:56AM)
[25]Presentations: A study on the favoravble configuration of ferromagnetic materials. Authors: Bui Thi Minh Tu. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence. Pages: 23-26. Year 2014. (Jun 17 2014 4:20PM)
[26]Article: Combustion Analysis of Biogas Premixed Charge Diesel Dual Fuelled Engine. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Le Minh Tien, Bui Thi Minh Tu. International Journal of Engineering Research & Technology. No: Vol. 3 Issue 11. Pages: 188-194. Year 2014. (May 12 2016 2:27PM)
[27]Presentations: Modeling magnetism of ferromagnetic material using Ising model. Authors: Bùi Thị Minh Tú, Phan Tôn Kỳ Nam. The 2014 Vietnam-Japan International Symposium on Antennas and Propagation. Pages: 217-221. Year 2014. (Jun 17 2014 4:17PM)
[28]Presentations: Group working model for a large class. Authors: Bui Thi Minh Tu, Tran Thi Huong. The 2013 International Workshop on Excellent Engineering Education. Pages: 19-22. Year 2013. (Jun 17 2014 4:21PM)
[29]Presentations: Toward a model of Barkhausen noise measurement system. Authors: Bui Thi Minh Tu
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. The 2012 International Conference on Advanced Technologies for Communications. Pages: 315-318. Year 2012. (Jun 17 2014 4:13PM)
[30]Presentations: Toward an Estimation of the Carburised Case Depth by an Inverse Method. Authors: NICOLAS BUIRON, THI MINH TU BUI, PATRICE SIMARD, FAN ZHANG. 6th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing. Pages: 100-103. Year 2007. (Jan 22 2011 7:48AM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 9 2017 10:22AM)(Apr 18 2017 10:53AM)(Apr 18 2017 11:01AM)
[1]Giáo trình Tín hiệu và Hệ thống
Chủ biên: Bùi Thị Minh Tú. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2017.
[2]Giáo trình Thông tin số
Chủ biên: Bùi Thị Minh Tú. Đồng tác giả: Hoàng Lê Uyên Thục, Nguyễn Duy Nhật Viễn
.
Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2016.
[3]Performance des modulations multiporteuses OFDM/QAM suréchantillonnées
Chủ biên: Thi-Minh-Tu Bui. Nơi XB: ÉDITIONS UNIVERSITAIRES EUROPÉENNES. Năm 2016.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Ngô Thị Ánh Tuyết
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp phối hợp năng lượng mặt trời và điện lưới trong sinh hoạt

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2018

 2019

[2]Cao Thị Thu Sương
Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật thu năng lượng vô tuyến trong mạng truyền thông song công

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2017

 2017

[3]Nguyễn Hữu Thịnh
Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật tiền mã hóa trong hệ thống truyền thông tin và năng lượng không dây đồng thời ( SWIPT)

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2017

 2017

[4]Trần Phước Trường
Đề tài: Xây dựng một số kỹ thuật ước lượng trong hệ thống truyền dẫn song công

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2016

 2016

[5]Đào Thế Phúc
Đề tài: Nghiên cứu một số phương pháp cảm nhận phổ trong hệ thống vô tuyến nhận thức

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2015

 2015

[6]Nguyễn Đình Trung
Đề tài: Đánh giá một số kỹ thuật tiền mã hóa cho truyền dẫn đường xuống trong hệ thống MIMO-LTE

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2015

 2015

[7]Trần Tiến
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế Anten vi dải dùng trong hệ thống Wireless 802.11AC

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2015

 2015

[8]Phạm Thanh Hoàng Dũng
Đề tài: Ứng dụng bộ lọc Kalman ước lượng bộ lệch tần số song mang kết hợp giảm nhiễu ICI trong OFDM

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2015

 2015

[9]Nguyễn Thanh Tùng
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng thuật toán MUSIC để xác định hướng sóng đến cho hệ thống anten thông minh

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2014

 2014

[10]Lê Xuân Lịch
Đề tài: Nghiên cứu và thực hiện nhận dạng khuôn mặt người sử dụng mạng Nơron

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2014

 2014

[11]Bạch Ngọc Vinh
Đề tài: Nghiên cứu hệ thống nhận dạng màng mống mắt sử dụng biến đổi Haar Wavelet

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2014

 2014

[12]Phan Tôn Kỳ Nam
Đề tài: Mô hình hóa từ tính trong vật liệu sắt từ

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2013

 2013

[13]Nguyễn Văn Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu vấn đề quản lý QoS và QoE trong dịch vụ IPTV

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2013

 2013

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vật lý điện từ
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2019 Đại học  ĐHBK
[2]Lý thuyết mạch điện tử 1
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2016 Đại học  ĐHBK
[3]Thông tin số
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2013 Đại học, Cao học  ĐHBK
[4]Xử lý tín hiệu tương tự và số
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2013 Đại học  ĐHBK
[5]Xử lý tín hiệu
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Đại học
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 ĐHBK
[6]Lý thuyết thông tin
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2011 Đại học  ĐHBK
[7]Tín hiệu và hệ thống
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2010 Đại học  ĐHBK
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn