Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,614

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Ngô Thị Ánh Tuyết
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp phối hợp năng lượng mặt trời và điện lưới trong sinh hoạt

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2018

 2019

[2]Cao Thị Thu Sương
Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật thu năng lượng vô tuyến trong mạng truyền thông song công

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2017

 2017

[3]Nguyễn Hữu Thịnh
Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật tiền mã hóa trong hệ thống truyền thông tin và năng lượng không dây đồng thời ( SWIPT)

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2017

 2017

[4]Trần Phước Trường
Đề tài: Xây dựng một số kỹ thuật ước lượng trong hệ thống truyền dẫn song công

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2016

 2016

[5]Đào Thế Phúc
Đề tài: Nghiên cứu một số phương pháp cảm nhận phổ trong hệ thống vô tuyến nhận thức

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2015

 2015

[6]Nguyễn Đình Trung
Đề tài: Đánh giá một số kỹ thuật tiền mã hóa cho truyền dẫn đường xuống trong hệ thống MIMO-LTE

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2015

 2015

[7]Trần Tiến
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế Anten vi dải dùng trong hệ thống Wireless 802.11AC

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2015

 2015

[8]Phạm Thanh Hoàng Dũng
Đề tài: Ứng dụng bộ lọc Kalman ước lượng bộ lệch tần số song mang kết hợp giảm nhiễu ICI trong OFDM

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2015

 2015

[9]Nguyễn Thanh Tùng
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng thuật toán MUSIC để xác định hướng sóng đến cho hệ thống anten thông minh

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2014

 2014

[10]Lê Xuân Lịch
Đề tài: Nghiên cứu và thực hiện nhận dạng khuôn mặt người sử dụng mạng Nơron

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2014

 2014

[11]Bạch Ngọc Vinh
Đề tài: Nghiên cứu hệ thống nhận dạng màng mống mắt sử dụng biến đổi Haar Wavelet

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2014

 2014

[12]Phan Tôn Kỳ Nam
Đề tài: Mô hình hóa từ tính trong vật liệu sắt từ

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2013

 2013

[13]Nguyễn Văn Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu vấn đề quản lý QoS và QoE trong dịch vụ IPTV

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2013

 2013

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn