Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,670,141

 New Beamforming Algorithm Development for Microphone Array to Attenuate Noise Within and Outside the Beam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGUYEN BA HOI, TANG TAN CHIEN, BUI THI MINH TU, VENKATESWARLU RONDA
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Hội nghị Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
; Số: ;Từ->đến trang: 149-155;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn