Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu kỹ thuật kiểm tra không phá hủy vật liệu bằng cách phân tích nhiễu Barkhausen
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Bùi Thị Minh Tú
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  
Số: Đ2011-02-09 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn