Bùi Thị Kim Yến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 15989 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Thị Kim Yến
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/01/1969
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Nga, CN Anh; Tại: Cơ sở ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Văn phòng Đảng uỷ ĐHĐN; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Nga, Anh
Địa chỉ liên hệ: Cơ quan Đại học Đà Nẵng - 41 Lê Duẩn Đà Nẵng
Điện thoại: 02363832181; Mobile: 0914213123
Email: btkyen@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

28/2/1995-02/3/1998: Công tác tại Công ty LASEDCO Đà Nẵng


02/3/1998- 05/9/2005: Chuyên viên Trung tâm Đào tạo Thường xuyên Đại học Đà Nẵng


Tháng 05/9/2005-02/2009: Chuyên viên Phòng Đào tạo & CTSV Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN


Tháng 02/2009-03/2010: Chuyên viên Phòng CTSV Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN


30/3/2010 đến 05/4/2012: Phó trưởng Phòng Công tác Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN


05/4/2012 đến 13/7/2015: Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN

14/7/2015 đến nay: Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Công tác quản lý giáo dục sức khỏe sinh sản cho sinh viên nữ Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng hiện nay: Thực trạng và biện pháp. Chủ nhiệm: Bùi Thị Kim Yến. Mã số: T2010-05-27. Năm: 2010. (Feb 16 2012 4:04PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Biện pháp khắc phục tình trạng bạo lực học đường hiện nay. Tác giả: Bùi Thị Kim Yến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 8 [57]. Trang: 132-138. Năm 2012. (May 5 2013 5:10PM)
[2]Bài báo: Những khó khăn trong việc quản lý sinh viên ngoại trú tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Bùi Thị Kim Yến
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội nghị tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 12/2011. Trang: 303-308. Năm 2011.
(Feb 21 2012 4:39PM)
[3]Bài báo: Phát huy vai trò của Cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Bùi Thị Kim Yến. Kỷ yếu Hội nghị khoa học 5 năm thực hiện công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 11/2011. Trang: 75-79. Năm 2011.
(Feb 21 2012 4:53PM)
[4]Bài báo: Công tác quản lý giáo dục sức khỏe sinh sản cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Bùi Thị Kim Yến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(43). Trang: 200-208. Năm 2011. (Feb 16 2012 4:23PM)
[5]Bài báo: Các đặc trưng từ vựng và ngữ nghĩa của một văn bản tiếng Anh Tài chính - Kế toán - Ngân hàng. Tác giả: Nguyễn Phước Vĩnh Cố, Bùi Thị Kim Yến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 4(45). Trang: 245-254. Năm 2011.
(Feb 16 2012 4:29PM)
  
 Khen thưởng
[1] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2018. Số: 2100/QĐ-BGDĐT. Năm: 04/6/2018.
[2] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng năm học 2017-2018. Số: 3046/QĐ-ĐHĐN. Năm: 07/9/2018.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2011-2012. Số: 6520/QĐ-ĐHĐN. Năm: 10/10/2012.
[4] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy 2017. Số: 1870-QĐ/VPTW. Năm: 17/10/2017.
[5] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng 2008. Năm: 2008.
[6] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng 2010. Năm: 2010.
[7] Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2005-2010). Năm: 2010.
[8] Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác nắm bắt dư luận xã hội năm 2018. Năm: 2018.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2010-2011. Số: 6065/QĐ-ĐHĐN. Năm: 24/10/2011.
[10] Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 1994-2014". Số: 7610/QĐ-UBND, ngày 25/10/2014. Năm: 25/10/2014.
[11] Giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Số: 538-QĐ/ĐU. Năm: 28/01/2019.
[12] Giấy khen của Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng về việc "Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác văn phòng cấp ủy năm 2014". Số: 597-QĐ/VPTU, ngày 29/12/2014. Năm: 29/12/2014.
[13] Giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015. Số: 159-QĐ/ĐU ngày 30/12/2015. Năm: 30/12/2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn