Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,476,527

  Phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học người dân tộc thiểu số huyện miền núi Sơn Hà Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  TS. Bùi Việt Phú - Trường ĐHSP-ĐHĐN Đoàn Văn Danh – Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: Đặc biệt tháng 5/2016;Từ->đến trang: 12-15;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
TÓM TẮT Công tác phát triển đội ngũ giáo viên triểu học người dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục. Bài viết đề cập đến thực trạng và biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số của huyện miền núi Sơn Hà – một trong những huyện miền núi khó khăn nhất của tỉnh Quảng Ngãi.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
SUMMARY The development of primary teachers from ethnic minorities is one of the important tasks of education. Article refers to the status and development measures elementary teachers from ethnic minorities of the mountainous district of Son Ha - one of the most difficult mountainous districts of Quang Ngai.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn