Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng hệ thống quản lý học tập Moodle nhằm nâng cao năng lực tự học của sinh viên. Tác giả: Bùi Việt Phú - Nguyễn Thị Mai Thủy. Tạp chí Giáo dục. Số: số 381/2016. Trang: 60 – 63. Năm 2016. (May 17 2016 9:59AM)
[2]Bài báo: Biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non. Tác giả: Bùi việt Phú – Bùi Thị Thanh Hải. Tạp chí Giáo dục. Số: Đặc biệt tháng 12/2015. Trang: 5-8. Năm 2015. (May 17 2016 9:39AM)
[3]Bài báo: Mô hình đào tạo giáo viên: Kinh nghiệm thế giới và vận dụng ở Việt Nam. Tác giả: Bùi Việt Phú. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam. Số: số 121, tháng 10/2015. Trang: 7 – 10. Năm 2015. (May 17 2016 9:48AM)
[4]Bài báo: Một số vấn đề chung về phát triển chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Tác giả: Bùi Việt Phú. Hội thảo toàn quốc Phát triển chương trình đào tạo GV THPT, Bộ GD-ĐT. Số: tháng 10/2015. Trang: 194-212. Năm 2015. (May 17 2016 9:52AM)
[5]Bài báo: Mô hình đào tạo giáo viên: Kinh nghiệm thế giới và vận dụng ở Việt Nam. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học giáo dục
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 121. Trang: 7-10. Năm 2015.
(Dec 23 2015 3:05PM)
[6]Bài báo: Phát triển năng lực sáng tạo của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm - Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. Số: 2015. Trang: 355-363. Năm 2015. (Dec 23 2015 3:18PM)
[7]Bài báo: Phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học người dân tộc thiểu số huyện miền núi Sơn Hà Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay . Tác giả: TS. Bùi Việt Phú - Trường ĐHSP-ĐHĐN Đoàn Văn Danh – Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi . Tạp chí Giáo dục
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: Đặc biệt tháng 5/2016. Trang: 12-15. Năm 2015.
(Dec 23 2015 4:02PM)
[8]Bài báo: Thực trạng và giải pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng . Tác giả: TS. Bùi Việt Phú – Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng Nguyễn Thị Thùy Duyên – Trường TH Hoàng Văn Thụ - Đà Nẵng . Tạp chí Giáo dục
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: Đặc biệt tháng 6/2015. Trang: 5-7. Năm 2015.
(Dec 23 2015 3:38PM)
[9]Bài báo: Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở tiếp cận quản lý sự thay đổi . Tác giả: TS. Bùi Việt Phú – Trường ĐHSP - ĐHĐN Lê Thị Hoàng Chinh - Phòng GD&ĐT Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng . Tạp chí giáo dục. Số: Đặc biệt tháng 10/2015. Trang: 25-28. Năm 2015. (Dec 23 2015 4:14PM)
[10]Bài báo: Phát triển khả năng quan sát cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi thông qua trò chơi học tập. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú – Nguyễn Thị Triều Tiên - Phan Thị Hoài Thương, Trương Thị Ý
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. NXB Thông tin và Truyền thông - Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH toàn quốc lần thứ VII
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 2014. Trang: 74-79. Năm 2014.
(Mar 3 2015 8:40PM)
[11]Bài báo: Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào hoạt động khám phá môi trường xung quanh cho trẻ 5-6 tuổi các trường Mầm non thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú - Phan Thị Hoài Thương, Trương Thị Ý. Kỉ Kỷ yếu Hội nghị sinh viên NCKH toàn quốc lần thứ VII - NXB Thông tin và Truyền thông. Số: 2014. Trang: 80-84. Năm 2014. (Mar 3 2015 8:36PM)
[12]Bài báo: Biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi các trường mầm non huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú - Lê Thị Trúc Quỳnh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH toàn quốc lần thứ VII - NXB Thông tin và truyền thông
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 2014. Trang: 68-73. Năm 2014.
(Mar 3 2015 8:32PM)
[13]Bài báo: Đổi mới mô hình sách giáo khoa sau 2015 và vấn đề đào tạo giáo viên . Tác giả: TS. Bùi Việt Phú. NXB ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh. Số: ISBN 978-604-73-3030-0. Trang: 160-171. Năm 2014. (Mar 3 2015 8:14PM)
[14]Bài báo: Vận dụng lý thuyết Hội thoại vào việc rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh lớp 4,5 các trường Tiểu học thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú - Lê Thị Hồng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Giáo dục. Số: Đặc biệt 9/2014. Trang: 117-119. Năm 2014. (Mar 3 2015 8:19PM)
[15]Bài báo: Đổi mới giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú - Lê Đình Dương. Tạp chí Giáo dục
marriage affairs open i want an affair
. Số: Đặc biệt tháng 10/2014. Trang: 113-115. Năm 2014.
(Mar 3 2015 8:22PM)
[16]Bài báo: Đổi mới giáo dục ở Việt Nam – Kinh nghiệm từ hoa Kì. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú. Tạp chí giáo dục
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Đạc biệt 6/2014. Trang: 265-267. Năm 2014.
(Mar 3 2015 8:26PM)
[17]Bài báo: Đổi mới, hiện đại hóa chương trình và sách giáo khoa phổ thông. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú - GS.TS. Nguyễn Lộc. NXBGD Việt Nam - Kỉ yếu Hội thảo quốc tế Đổi mới và hiện đại hóa chương trình và sách giáo khoa theo định hướng phát triển bền vững. Số: 2013. Trang: 76-83. Năm 2013. (Mar 3 2015 8:45PM)
[18]Bài báo: Ứng dụng E-Learning trong dạy học. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 84. Trang: 14-16. Năm 2012. (Mar 3 2015 8:50PM)
[19]Bài báo: Đổi mới quản lý giáo dục đại học trong nền kinh tế thị trường Việt Nam. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 72. Trang: 13-16. Năm 2011. (Mar 3 2015 8:52PM)
[20]Bài báo: Quản lý tri thức - một xu thế quản lý hiện đại. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú. Tạp chí giáo dục
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 251. Trang: 1-5. Năm 2010.
(Mar 3 2015 8:54PM)
[21]Bài báo: Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao để tham gia nền kinh tế tri thức. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú. Tạp chí giáo dục. Số: 233. Trang: 1-3. Năm 2010. (Mar 3 2015 8:56PM)
[22]Bài báo: Về đổi mới giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông hiện nay. Tác giả: TS. Bùi Việt Phú. Tạp chí giáo dục
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 215. Trang: 16-19. Năm 2009.
(Mar 3 2015 8:59PM)
[23]Bài báo: Giáo dục điện tử - một mô hình tự phục vụ. Tác giả: Bùi Việt Phú. Tạp chí Thông tin khoa học tỉnh Quảng Trị. Số: 2008. Trang: Tapj200827-29. Năm 2008. (Mar 4 2015 9:07AM)
[24]Bài báo: Xã hội hoá hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông: Vấn đề và giải pháp. Tác giả: Bùi Việt Phú. Tạp chí giáo dục. Số: 168. Trang: 5-6. Năm 2007. (Mar 3 2015 9:04PM)
[25]Bài báo: Định hướng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông ở nước ta trong thời kỳ CNH- HĐH. Tác giả: Bùi Việt Phú. Tạp chí giáo dục. Số: 157. Trang: 3-5. Năm 2007. (Mar 3 2015 9:07PM)
[26]Bài báo: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kỹ thuật công nghiệp, một giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung hoc phổ thông. Tác giả: Bùi Việt Phú
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí phát triển giáo dục. Số: 11. Trang: 14-15. Năm 2004. (Mar 3 2015 9:09PM)
[27]Bài báo: Xã hội hoá giáo dục ở Quảng Trị – Từ nhận thức đến hành động. Tác giả: Bùi Việt Phú. Tạp chí Thông tin Khoa học Giáo dục. Số: 99. Trang: 37-40. Năm 2003. (Mar 4 2015 9:11AM)
[28]Bài báo: Về giáo dục kỹ thuật và hướng nghiệp ở trường THPT tỉnh Quảng Trị. Tác giả: Bùi Việt Phú. Tạp chí Thông tin Khoa học Giáo dục
marriage affairs open i want an affair
. Số: 96. Trang: 30-35. Năm 2003.
(Mar 4 2015 9:13AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn