Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý nhân sự
Ngành: Kinh tế học
 2015 Sinh viên ngành Tâm lý học  Trường ĐHSP - ĐHĐN
[2]Lịch sử các tư tưởng giáo dục
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Học viên cao học  Đại học Sư phạm Huế; Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[3]Đánh giá trong giáo dục đại học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Nghiệp vụ Sư phạm đại học  Học viện Quản lý giáo dục
[4]Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo
Ngành: Khoa học giáo dục
 2014 Sinh viên  Trường ĐHSP - ĐHĐN
[5]Quản lý giáo dục mầm non
Ngành: Khoa học giáo dục
 2014 Sinh viên  ĐHĐN
[6]Hành chinh học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2014 Sinh viên
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Đại học Đà Nẵng
[7]Chiến lược và Chính sách phát triển giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
 2013 Hoc viên cao học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Đồng Tháp; Đại học Đà Nẵng
[8]Giáo dục học mầm non
Ngành: Khoa học giáo dục
 2012 Sinh viên  Đại học Huế
[9]Xu thế phát triển giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
 2012 Hoc viên cao học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Đại học Đà Nẵng - Đại học Đồng Tháp
[10]Giaó dục học so sánh
Ngành: Khoa học giáo dục
 2012 Hoc viên cao học
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường ĐHSP - Đại học Huế
[11]Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam
Ngành: Khoa học giáo dục
 2009 Sinh viên, giảng viên  Trường Đại học Đồng Tháp
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn