Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Huỳnh Văn Long
Đề tài: Biện pháp quản lý dạy học tự chọn ở các trường THPT tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[2]Huỳnh Hữu Thừa
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường Trung học phổ thông huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[3]Nguyễn Thị Thương
Đề tài:

Biện pháp quản lý công tác giáo dục bảo vệ môi trường ở các trường THPT Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[4]Cao Hữu Công
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh các trường tiểu học quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2013

 2015

[5]Trương Thị Hồng Thanh
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh các trường tiểu học quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2013

 2015

[6]Nguyễn Thị Thùy Duyên
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[7]Đoàn Văn Danh
Đề tài: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[8]Phạm Thị Tùng
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[9]Nguyễn Hoàng Thông
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 Thạc sĩ

 Trường ĐHSP - Đại học Huế

 2013

 2014

[10]Trần Thị Phương Uyên
Đề tài:

Biện pháp quản lý xây dựng trường học thân thiện ở các trường tiểu học thị xã Hương Trà, tỉnh Thưà Thiên Huế

 Thạc sĩ

 Trường ĐHSP - Đại học Huế

 2013

 2014

[11]Phan Ngọc Hải
Đề tài: Biện pháp quản lí hoạt động tự học của học sinh  PTDTBT huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2013

 2014

[12]Đinh Thành Hội
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn lịch sử tại các trường PTDTNT tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2013

 2014

[13]Phạm Ngọc Tuấn
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Sinh học ở các trường THPT tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2013

 2014

[14]Trần Đình Dương
Đề tài: Biện pháp quản lí hoạt động GDHN cho HS trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Đồng Tháp

 2013

 2014

[15]Nguyễn Minh Đăng
Đề tài: Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học cơ sở thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Đồng Tháp

 2013

 2014

[16]Võ Đăng Chín
Đề tài: Biện pháp quản lý phương tiện dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2012

 2013

[17]Trần Tự Trọng
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh các trường THPT vùng ven biển  tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[18]Đặng Trần Phong
Đề tài: Biện pháp quản lý tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế

 Thạc sĩ

 Trường ĐHSP - Đại học Huế

 2012

 2013

[19]Trần Anh Linh
Đề tài: Biện pháp quản lý phối hợp với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo của trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế

 Thạc sĩ

 Trường ĐHSP - Đại học Huế

 2012

 2013

[20]Huỳnh Khánh Hoàng
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên các trường Cao đẳng nghề tỉnh Thừa Thiên Huế

 Thạc sĩ

 Trường ĐHSP - Đại học Huế

 2011

 2012

[21]Lê Thị Thục Nhi
Đề tài: Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Nghề Nguyễn Tri Phương, Tỉnh Thừa Thiên Huế

 Thạc sĩ

 Trường ĐHSP - Đại học Huế

 2011

 2012

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn