Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,365,127

  Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở tiếp cận quản lý sự thay đổi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  TS. Bùi Việt Phú – Trường ĐHSP - ĐHĐN Lê Thị Hoàng Chinh - Phòng GD&ĐT Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Nơi đăng: Tạp chí giáo dục; Số: Đặc biệt tháng 10/2015;Từ->đến trang: 25-28;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
TÓM TẮT Trong bối cảnh đất nước đang chuẩn bị đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo thì vấn đề đổi mới phương pháp dạy học nói chung và đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS tiếp cận quản lý sự thay đổi cần được quan tâm và tổ chức triển khai có hiệu quả để nâng cao chất lượng giáo dục. Bài viết đề cập đến những yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS trong giai đoạn hiện nay; Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS tiếp cận quản lý sự thay đổi và đề xuất một số biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học tiếp cận quản lý sự thay đổi ở trường THCS trong giai đoạn hiện nay.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
SUMMARY In the context of the country is preparing to renew the basic and comprehensive education and training, the innovation issues in general teaching methods and innovative approaches to teaching in secondary schools management approach should be considered a change heart and implementing effective to enhance the quality of education. The article mentions to the requirements for innovative approaches to teaching in secondary schools in the current period; Innovation management methods in secondary schools teaching management approach change and proposes a number of measures to manage teaching methods innovation management approach in secondary school the change in the current period.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn