Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,889

 Biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi việt Phú – Bùi Thị Thanh Hải
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục; Số: Đặc biệt tháng 12/2015;Từ->đến trang: 5-8;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT


Nhiệm vụ quan trọng của trường mầm non là chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ hình thành và phát triển toàn diện về mọi mặt. Trong đó, phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một mục tiêu quan trọng hàng đầu cần được quan tâm và tổ chức triển khai có hiệu quả để nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ sẵn sàng vào lớp Một. Bài viết đề cập đến quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi trong trường mầm non; các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi trong trường mầm non đáp ứng các yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay.

ABSTRACT
Abstract: Articles referring to management development activities for children 5-6 years old language in kindergartens; factors affecting the management of development activities for children 5-6 years old language and propose measures to manage development activities for children 5-6 years old language in kindergartens meet the requirements raised high quality education today. Keywords: management, language development
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn