Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,478,213

 Biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi các trường mầm non huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Bùi Việt Phú - Lê Thị Trúc Quỳnh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH toàn quốc lần thứ VII - NXB Thông tin và truyền thông
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 2014;Từ->đến trang: 68-73;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn