Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,477,215

 Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào hoạt động khám phá môi trường xung quanh cho trẻ 5-6 tuổi các trường Mầm non thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Bùi Việt Phú - Phan Thị Hoài Thương, Trương Thị Ý
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Kỉ Kỷ yếu Hội nghị sinh viên NCKH toàn quốc lần thứ VII - NXB Thông tin và Truyền thông; Số: 2014;Từ->đến trang: 80-84;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn