Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,478,202

 Phát triển khả năng quan sát cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi thông qua trò chơi học tập
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Bùi Việt Phú – Nguyễn Thị Triều Tiên - Phan Thị Hoài Thương, Trương Thị Ý
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: NXB Thông tin và Truyền thông - Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH toàn quốc lần thứ VII
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 2014;Từ->đến trang: 74-79;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn