Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,633,248

 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kỹ thuật công nghiệp, một giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung hoc phổ thông
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Việt Phú
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí phát triển giáo dục; Số: 11;Từ->đến trang: 14-15;Năm: 2004
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn