Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,166,216

 The discovery of colossal magnetocaloric effect in a series of amorphous ribbons based on Finemet
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: N. Chau, N.D. The, N.Q. Hoa, C.X. Huu, N.D. Tho, S.C. Yu
Nơi đăng: Materials Science & Engineering A; Số: 449-451;Từ->đến trang: 360-363;Năm: 2007
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
A large number of amorphous ribbons based on Finemet have been prepared by rapid quenching on a single copper wheel with linear speed of v = 25–30m/s. The ribbons are 20–25 µm thick and 6–8mm wide. All as-cast samples are amorphous. Two criteria producing the colossal magnetocaloric effect (CMCE) in magnetic materials working as magnetic refrigerants are high saturation magnetization and sharp ferromagnetic–paramagnetic phase transition. The Fe-based amorphous ribbons fit these cretia. Thermomagnetic curves as well as isothermal magnetization curves around the Curie temperature of all the studied samples have been determined. The results show that the magnetic entropy change, |ΔSm|, belongs to a class of materials with CMCE and the |ΔSm|max values have been obtained at a moderately low magnetic field change of 1.35 T, moreover |ΔSm|max occurred at quite high temperature.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn