Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,166,674

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Physics121, 122, 123
Ngành: Vật lý
 2011 SV năm thứ 1, thứ 2  Chương trình tiên tiến, ĐHBK-ĐHĐN
[2]Vật lý điện từ
Ngành: Điện
 2003 SV Cao đẳng  Hệ Cao đẳng-ĐH Bách Khoa Hà Nội
[3]Vật lý Cơ-Nhiệt
Ngành: Cơ học
 2001 SV năm thứ 2  ĐH Bách khoa Hà Nội
[4]Physics and Science
Ngành: Vật lý
 2000 HS Chuyên THPT  Hà Nội - Amsterdam (part-time)
[5]Vật lý đại cương 1, 2, 3
Ngành: Vật lý
 2000 SV năm 1, 2
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 ĐH Khoa học Tự Nhiên, ĐH Công nghệ - ĐH Quốc Gia Hà Nội
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn