Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,166,870

 GMI magnetic field sensor based on time-coded principle
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cao Xuan Huu and Derac Son
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Journal of Magnetics; Số: 15;Từ->đến trang: 221-224;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
A laboratory sensor model was designed, constructed, and tested based on a newly proposed working principle of magnetic field detection. The principle of sensing employed the time-coded method in correlation with exploiting the advantageous features of GMI effect. The sensor demonstrated a sensitivity of 10 μs/μT in the field range of ±100 μT. The sensing element in the form of an amorphous thin wire, 100 μm in diameter × 50 mm long, was fit into a small field modulation coil of 60 mm length. At afrequency of the magnetic field modulation in the range of tens to hundreds of Hz, the change in time interval of two adjacent GMI voltage peaks was linearly related to the external magnetic field to be measured. This mechanism improved the sensor linearity of GMI sensor to better than 0.2% in the measuring range of ±100 μT.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn