Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,198

 Ảnh hưởng của hàm lượng B thay thế lên tính chất từ của hợp kim khối Nd60Fe30Al10
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Châu, Nguyễn Hoàng Lương , Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Huy Dân, Cao Xuân Hữu, Nguyễn Đức Dũng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ III - Nha Trang, 8-10/8/2001
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: iv;Từ->đến trang: 423-426;Năm: 2001
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hệ hợp chất Nd60Fe30Al10-xBx đã được chế tạo bằng đúc hút khuôn đồng dùng phương pháp nóng chảy hồ quang. Cấu trúc và các chuyển pha nhiệt của các mẫu đã được kiểm tra bằng nhiễu xạ tia X và phân tích nhiệt vi sai. Các phép đo đường cong từ hoá cơ bản, đường từ trễ và từ nhiệt được thực hiện trên từ kế mẫu rung. Việc khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng B trong mẫu lên lực kháng từ, từ độ cũng như nhiệt độ Curie cho thấy khi hàm lượng B thay thế tăng lên cả từ độ bão hoà lẫn từ độ dư đều giảm trong khi đó cả lực kháng từ lẫn nhiệt độ Curie đều tăng.
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn