Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,385

 Hiệu ứng từ nhiệt trong các hợp kim Gd98Co2, Gd5(Mn0,3Ge0,2Si0,5)4 và Gd5(Mn0,4Cr0,1Ge0,2Si0,3)4
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Đức Anh, Cao Xuân Hữu, Nguyễn Châu
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: v;Từ->đến trang: 120-123;Năm: 2005
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các hợp kim Gd98Co2, Gd5(Mn0,3Ge0,2Si0,5)4 và Gd5(Mn0,4Cr0,1Ge0,2Si0,3)4 đã được chế tạo bằng phương pháp nóng chảy hồ quang trong môi trường khí Ar. Cấu trúc tinh thể của các mẫu đã được khảo sát bằng nhiễu xạ kế tia X. Các đường cong từ nhiệt đã được đo cho cả mẫu trước và sau khi ủ ở 920oC trong 120 giờ. Kết quả cho thấy nhiệt độ Curie của các mẫu đạt được xung quanh nhiệt độ phòng. Hiệu ứng từ nhiệt đã được tính toán từ các dữ liệu của đường cong từ hóa đẳng nhiệt. Sự thay đổi entropy từ cực đại, ∆Smax, của các mẫu Gd5(Mn0,3Ge0,2Si0,5)4 và Gd5(Mn0,4Cr0,1Ge0,2Si0,3)4 tương ứng là 3,24 J/kg.K và 1,27 J/kg.K. Hợp kim Gd98Co2 thể hiện hiệu ứng từ nhiệt lớn với ∆Smax = 4,42 J/kg.K trong từ trường thấp 1,35 T ở nhiệt độ TC = 307 K, được so sánh với Gd sạch có ∆Smax = 5 J/kg.K trong từ trường 2 T. Đây được coi là những vật liệu làm lạnh từ hiệu suất cao ở nhiệt độ phòng.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn