Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,367

 Hiệu ứng từ nhiệt khổng lồ ở gần nhiệt độ phòng trong hệ hợp kim vô định hình giàu Sắt Fe78-xCrxSi4Nb5B12Cu1
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Đức Thế, Nguyễn Quang Hòa, Cao Xuân Hữu, Nguyễn Châu
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội; Số: v;Từ->đến trang: 124-127;Năm: 2005
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cấu trúc, các tính chất từ và từ nhiệt của hệ hợp kim vô định hình giàu sắt Fe78-xCrxSi4Nb5B12Cu1 (x = 0 ÷ 8) đã được nghiên cứu. Phép đo đường cong từ nhiệt M(T) trong từ trường thấp đã chỉ ra rằng chuyển pha sắt từ - thuận từ ở nhiệt độ Curie của pha vô định hình là rất sắc nét. Đồng thời, sự thay thế Cr cho Fe dẫn đến sự giảm gần như tuyến tính của nhiệt độ Curie TC theo hàm lượng Cr, từ 450 K (với x = 0) xuống 297 K (với x = 8). Sự thay thế Cr cũng dẫn đến sự giảm nhẹ của từ độ bão hòa do hiệu ứng pha loãng từ. Từ hệ các đường cong M(H) đo ở các nhiệt độ khác nhau xung quanh TC, biến thiên entropy từ ΔSm đã được xác định
trong biến thiên từ trường 13,5 kOe, 10,0 kOe và 5,0 kOe. Giá trị cực đại của ΔSm (xảy ra ở gần TC) giảm theo hàm lượng Cr thay thế, đạt giá trị cực đại 11,2 J/kg.K (với x = 0, tại 445 K), và đều cao hơn 8 J/kg.K với các mẫu khác. Đây có thể coi là một trong những hệ vật liệu từ nhiệt tốt nhất với biến thiên entropy từ khổng lồ trong từ trường nhỏ, nhiệt dung thấp và nhiệt độ Curie dễ dàng điều chỉnh nhờ hiệu ứng pha tạp do vậy rất khả quan cho ứng dụng làm lạnh bằng từ trường ở vùng nhiệt độ phòng.
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn