Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,365

 Measurement of biological concentration using magnetic agents
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cao Xuan Huu, Pham Van Tuan, Dang Duc Long, Nguyen Thi Minh Xuan
Nơi đăng: Journal of Science and Technology, The University of Danang; Số: 12 (61);Từ->đến trang: 40-46;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc thu nhận và đo đạc hàm lượng các tác nhân sinh học luôn được quan tâm rất lớn trong rất nhiều ứng dụng y sinh. Bài báo này trình bày một phương pháp đo đạc hàm lượng sinh học với sự hỗ trợ của các hạt nano từ tính. Ở phương pháp này, các tác nhân sinh học (như protein hoặc ADN) được gắn lên các hạt nano theo một tỷ lệ xác định. Các phân tử sinh học tương tác với mục tiêu xác định của chúng trong dung dịch và cho phép xác định được hàm lượng các phân tử mục tiêu dựa trên số hạt nano từ mà chúng gắn trên đó thông qua phép đo từ trường cảm ứng của các hạt nano. Một cảm biến từ sinh học sử dụng phần tử nhạy làm từ vật liệu từ trở khổng lồ (GMR) kết hợp với một kỹ thuật cảm biến mới được sử dụng như một phương pháp tối ưu cho phép đo từ trường siêu nhỏ. Kỹ thuật đo từ này cho phép xác định hàm lượng phần tử sinh học rất nhỏ trong thời gian đo nhanh và không cần môi trường chắn từ đặc biệt nào.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
Detecting and measuring the concentration of biological agents are of interest in many biomedical applications. This paper presents a method for measuring of that concentration with the aid of magnetic nanoparticles. Here biological agents (proteins or DNAs) were attached to magnetic nanoparticles in specific binding ratios. The attached biological agents interacted with their specific targets in solutions and allowed those targets’ concentrations being measured based on the number of nanoparticles determined via the measurement of their induced magnetic field. A sensitive magneto-biosensor using giant magneto-resistance sensing element together with a new sensing technique has been introduced and employed as a novel method for a low magnetic field measurement. The technique demonstrates that ultralow biological concentration can be detected and measured in a timely fashion without the need of a special shielding medium.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn